Na het indienen van de omgevingsvergunning kan een ieder de stukken inzien die ter inzage liggen op het gemeentehuis.

De inzagetermijn loopt van 23-3-2017 t/m 4-5-2017.

Indien er geen bezwaar wordt ingediend zullen we de vergunning krijgen.

6 lange weken wachten tot de uitspraak volgt….